Det er mulig for forvalter å endre noe informasjon på opprinnelige søknad. Dette for å kunne på en praktisk og enkel måte endre feil og legge inn evt. manglende informasjon relatert til rapportering. Det er derfor implementert et sporbart løp for dette på forvaltersiden som dokumentert i denne løsningen.


Starte rutine for endring av søknad

Rutine er tilgjengelig for både saksbehandler og administrator. Rutine startes fra "smartmeny" i søknadsregisteret som vist på bildet under.Veiviser skjema for endring av søknad

Skjema for endring av opprinnelig søknad er designet som en veiviser hvor man på første side velger hvilke felter som skal endres. Deretter gis det kun mulighet for endring av valgte felter.


(1) Velge felter som skal endres

 

(2) Skrive endringer på valgte felter

(3) Fullføre og lagre endringer

Endringer loggføres

Informasjon om endring lagres i både merknadshistorikk og ordinær prosjekt historikk tilsvarende som vist på bildet under.