Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) må du selv logge inn i systemet og sende inn utbetalingsanmodning til forvalter. I tillegg til selve anmodning om beløp med informasjon om kontonummer, skal det fylles ut følgende i skjemaet:

  • en verbal statusrapport som består av ett eller flere felter (dette gjelder både ved anmodning om sluttutbetaling og delutbetaling)
  • en tabell som viser akkumulerte kostnader med utgangspunkt i godkjent kostnadsplan
  • laste opp vedlegg som er krevd av forvalter og trolig dokumentert i tilsagnsbrev og/eller publiseringsteksten for støtteordningen


Husk at når man er ferdig med å registrere anmodning om utbetaling, så må man eksplisitt klikke på [Send inn] knappen for å sende endelige anmodningen til forvalter.Hvordan registrere en utbetalingsanmodning


1. Logg inn i systemet og åpne tilsagnsregister ved å klikke på [Tilsagn] i hovedmenyen
2. Velg den grønne knappen "Utbetaling" ved den aktuelle saken

(Klikk på et bilde for å gjøre den større)


3. Klikk på knappen "Ny anmodning"


4. Klikk på nedtrekksmenyen nederst og velg om anmodning skal være en delutbetaling eller sluttutbetaling


5. Fyll ut de obligatoriske feltene (*) og klikk deretter på [Lagre og neste]


6. Fyll ut status/sluttrapporten. Alle felt må fylles ut før en kan gå videre. Klikk deretter på [Lagre og neste]7. Angi akkumulerte kostnader for prosjektet. Klikk deretter på [Lagre og neste]8. Velg vedlegg og klikk på [Last opp nytt vedlegg]. Klikk så på [Lagre og avslutt]9. OBS! Anmodningen kan ikke redigeres etter innsendelse, så pass på at den er ferdig utfylt og at alle vedlegg er lagt til. For å redigere anmodningen klikk på tittelen/beskrivelsen med blyant-ikon. Klikk på knappen [Send inn] for å sende inn fullført anmodning10. Kryss av bekreftelseboksen og klikk på [Send inn anmodning]. Du har nå sendt inn anmodningen til saksbehandler.