Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Skjermbildet for utfylling av anmodning om utbetaling følger også veiviserprinsippet tilsvarende som for søknadsskjemaet. I tillegg til selve anmodning om beløp med informasjon om kontonummer etc, skal det fylles ut følgende:


  • en verbal statusrapport som består av ett eller flere felter (dette gjelder både ved anmodning om sluttutbetaling og delutbetaling)
  • en tabell som viser akkumulerte kostnader med utgangspunkt i godkjent kostnadsplan
  • laste opp vedlegg som er krevd av forvalter og trolig dokumentert i tilsagnsbrev og/eller publiseringsteksten for støtteordningen

Viktig å merke seg spesifikt ved registrering av anmodning om sluttutbetaling så kan det være krav fra forvalter at et MRS-skjema  (Vedlegg 4C) må være utfylt og sendt inn i forkant. MRS-skjema er et  standardisert skjema fra KMD for resultatrapportering. (Se mer informasjon om Vedlegg 4C skjema)


I RF13.50 vil det være flere snarveier for å åpne et skjermbilde. Vi anbefaler å benytte tilsagnsregisteret som utgangspunkt for oppfølging av et tilsagn hva gjelder utbetalinger. Bildet under viser hvor oppfølging av utbetalinger er lokalisert.


Husk når du er ferdig med å registrere anmodning om utbetaling, så må du eksplisitt klikke på [Send inn] knappen for å sende endelig anmodning til forvalter.


Klikk på et av bildene under og bruk piltastene til å bla i bildeserien.


Åpne tilsagnsregister (klikk [Tilsagn] i hovedmenyen)


Start utfylling av ny amodning


Fyll ut de obligatoriske feltene (*) klikk deretter på  [Lagre og neste].


Fyll ut status/sluttrapporten, det kan være opp til 10 felter. Klikk deretter på [Lagre og neste].


Angi akkumulerte kostnader så langt. Klikk deretter på [Lagre]


Velg vedlegg og klikk på [Last opp nytt vedlegg], dersom MRS-rapport feltet vises, må det også legges til. Klikk så på [Lagre og avslutt]


Klikk på [Send inn].


Kryss av bekreftelseboksen og klikk på [Send inn anmodning]. Du har nå sendt inn anmodningen til saksbehandler.