For både søker-rolle og forvalter-rolle er det mulig å legge til flere brukere som kan logge inn. Dette er forklart i brukermanual under kapittel Søker->Registering, også gjenngitt under.

Det kan opprettes flere brukere som skal få tilgang til rollen som vist på bildene under: 
  • I forvalter-rollen kan nye brukere inneha rollen Administrator som gir full tilgang til all funksjonalitet på forvalternivå, eller Saksbehandler som gir tilgang til ordinær saksbehandling.
  • I søker-rollen kan nye brukere inneha standard rollen Søker som gir full tilgang til funksjonalitet i søker-rollen.
 

I søker-rollen er det kun den som eier søknaden (har opprettet den) som kan redigere på den. Selv om en søknad er under utfylling og ikke låst, får de andre brukerene i en søker-rolle ikke anledning til å redigere på andres søknader. De får anledning til å følge opp tilsagn opprettet av andre ved å sende inn anmodning om utbetaling.


Når det er registrert en ny bruker kan du via systemet sende ut påloggingsinformasjon til ny bruker pr. e-post eller SMS dersom mobilnummer er innlagt. Funksjonalitet er forklart på bildesekvens under.