For både søker-rolle og forvalter-rolle er det mulig å legge til flere brukere som kan logge inn. Det kan det være fornuftig for en organisasjon å opprette flere brukere på samme søkerrolle, slik at flere har tilgang til oppfølging av tilsagnene. Det kan opprettes flere brukere som skal få tilgang til rollen som vist på bildene under: 
  • I forvalter-rollen kan nye brukere inneha rollen Administrator som gir full tilgang til all funksjonalitet på forvalternivå, eller Saksbehandler som gir tilgang til ordinær saksbehandling.
  • I søker-rollen kan nye brukere inneha standard rollen Søker som gir full tilgang til funksjonalitet i søker-rollen.
 

I søker-rollen er det kun den som eier søknaden (har opprettet den) som kan redigere på den. Selv om en søknad er under utfylling og ikke låst, får de andre brukerene i en søker-rolle ikke anledning til å redigere på andres søknader. De får anledning til å følge opp tilsagn opprettet av andre ved å sende inn anmodning om utbetaling.


Når det er registrert en ny bruker kan du via systemet sende ut påloggingsinformasjon til ny bruker pr. e-post eller SMS dersom mobilnummer er innlagt. Funksjonalitet er forklart på bildesekvens under.