På Regionalforvaltning.no har søker anledning til å lage kopi av egne saker. Det kan være et par tilfeller hvor det er veldig aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad:

  1. Søker har sendt inn søknad til feil forvalter, mao. søker valgte feil støtteordning ved opprettelse av søknad.
  2. Søker ønsker å sende samme søknad til ny forvalter.
  3. Søker må sende inn ny søknad hvert år på samme ordning.

Hvordan lage kopi av søknad


  • Klikk på [Søknader] i hovedmenyen, merk deretter søknaden som skal kopieres og klikk på [Kopier] nederst til høyre på siden. Du vil da ha en kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnr, status, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha (kopi) i tittelen.
  • Klikk på knapp på kopi søknad (se kolonne for søknadsnummer) for å redigere kopien. Når du starter redigering av kopi kommer du først på et skjermbilde hvor du må velge støtteordning og eventuelt gjøre noen endringer i søknaden før du sender den inn. Du må gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse.  
  • Merk: De forskjellige støtteordningene kan benytte ulikt søknadskjemaer så det er viktig å kontrollere at søknaden er fylt ut korrekt før ny innsendelse.