På Regionalforvaltning.no har søker anledning til å lage kopi av egne saker. Det kan være et par tilfeller hvor det er veldig aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad:

 • Søker har sendt inn søknad til feil forvalter, mao. søker valgte feil støtteordning ved opprettelse av søknad.
 • Søker ønsker å sende samme søknad til ny forvalter.
 • Søker må sende inn ny søknad hvert år på samme ordning.

Lage kopi av søknad

 1. Finn det aktuelle prosjektet som skal kopieres i søknad- eller tilsagns-register.
  MERK: 
  - Påbegynte og innsendte søknader finner du ved å klikke på hovedfanen Søknader.
  - Søknader med status innvilget finner du ved å klikk på hovedfanen Tilsagn.

 2. Merk søknaden som skal kopieres og klikk på Kopier nederst til høyre på siden. Du vil da ha en kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnr, status, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha (kopi) i tittelen.'

 3. (Gjelder kun ved kopiering av innvilget tilsagn) Dersom du har kopiert et innvilget tilsagn vil den kopierte søknaden nå befinne seg under hovedfanen Søknader.

 4. Rediger på den kopierte søknaden. Under kolonnen Søknadsnr klikker du på knappen som viser blyant-ikon (ikke angitt) for å redigere den kopierte søknaden. Når du starter redigering av kopi kommer du først på et skjermbilde hvor du må velge støtteordning. eventuelt gjøre noen endringer i søknaden før du sender den inn. Du må gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse.  
  MERK: Forskjellige støtteordningene kan benytte ulike søknadskjemaer så det er viktig å kontrollere at søknaden er fylt ut korrekt før ny innsendelse.


Klikk på bildene for å gjøre dem større og starte slideshow-fremvisning.