På forvaltersiden er det lagt inn et utbetalingsregime for håndtering av utbetalinger innsendt som anmodning fra søker. Hensikten med utbetalingsregimet er å ha funksjonalitet i forhold til standard løp for anmodning om utbetaling som beskrevet under:

  1. Anmodning innsendt og låst
    Prosjekteier fyller ut og sender inn anmodning om utbetaling fra egen søker-rolle på www.regionalforvaltning.no. Inkludert på selve anmodning har søker også fylt ut statusrapport, kostnadsrapport og evt. lagt ved signert revisor godkjent regnskap eller tilsvarende. På tidspunkt for innsendelse som representerer første fase i utbetalingsregimet, blir anmodning låst og ligger klar for behandling hos forvalter.
  2. Innsendt rapport danner grunnlag for utbetaling
    Etter innsendelse ligger anmodning klar for godkjennelse av saksbehandler. Hver saksbehandler kan filtrere egne saker og gå gjennom vedlagt informasjon og vurdere om anmodning godkjennes for utbetaling eller ikke. Når anmodning er godkjent av saksbehandler kan det skrives ut anvisning som sendes til de som foretar selve utbetaling. 
  3. Anmodning utbetalt
    Når utbetaling er utført avslutter dette livsyklusen for en anmodning og anmodningen blir endret til en utbetaling i systemet. Dette skjer ved avkrysning av "Anmodning utbetalt" på selve anmodningen. Beløp angitt på utbetaling vil nå i ulike sammenhenger vises som utbetalt på sak.


Som forvalter er det mulig å legge inn utbetalinger uten å bruke fullstendig "utbetalingsregime" beskrevet ovenfor. På en og samme sak er det mulig å legge inn flere Delutbetaling, men det er kun mulig å legge inn en Sluttutbetaling.


Tilbakeføring

Når det legges inn sluttutbetaling er det også mulig å legge inn en tilbakeføring av tilskudd. Det angitte beløpet for tilbakeføring blir registrert under saksbehandling og fanen "Fin.kilde". En tilbakeføring er teknisk sett kun et negativt tilskudd. Mao. er det mulig å redigere tilbakeføringer på samme måte under saksbehandling som man redigerer ordinære tilskudd.  Et negativt tilskudd vil regnskapsmessig øke disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde på samme måte som et positivt tilskudd vil redusere disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde.


Direkte innlegging av utbetaling av saksbehandler

Vi forklarer under hvordan saksbehandler selv kan registrere en utbetaling direkte på en sak. Vi forklarer her hvordan utbetaling registreres via funksjonalitet fra tilsagnsregisteret. Rutine for direkte innlegging av utbetaling er forklart på bildene under. Klikk for større bilde og slidesfremvisning.