Som registrert søker i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no) får du anledning til å fylle ut og sende inn elektroniske søknader på midler knyttet til i hovedsak statlige tilskuddsordninger.


  1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som kommune, regionalt fond el.l.
  2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privat person.

Fullfør registreringsskjema og bekreft til slutt dine innlagte opplysninger. Dersom ingen feil blir rapportert på dine innlagte data, blir din brukerkonto opprettet og du videreføres til påloggingssiden.Noter ned ditt brukernavn og passord for dette må du benytte hver gang du skal logge på RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Dersom du skulle glemme brukernavn og passord kan du benytte funksjon "Glemt passord " slik at du får tilsendt dette på nytt. 


Video

Vi har publisert en video som viser hvordan søker oppretter en ny brukerkonto. Klikk på spilleren under for å starte video.