Start et nytt emne
Ikke Tatt

Endre / overstyre tilsagnsår

Under opprettelse av søknad / forenklet tilsagn legger systemet automatisk inn kalenderår. Dette er mulig å overstyre under redigering av sak.


Vennligst merk begrenset funksjonalitet for årstall i RF13.50. I forhold til det gamle systemet RAPP13.50 hvor årstall begrenset hvilket regnskapsår tilskudd ble finansiert, har årstall i RF13.50 mindre funksjonalitet. Et prosjekt registrert på 2013 kan finansieres over flere år. Det er dermed årstall på budsjettområdet som til syvende og sist bestemmer hvilket regnskapsår tilskuddet regnskapsmessig blir innrapportert.


Årstallet er informasjon om kalenderåret saken ble opprettet på og årstallet styrerer også hvilke årstall som vises i kolonne headingene under kostnads-/finansieringsplaner.


 

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar