Start et nytt emne
Ikke Tatt

Innsendt dato

 

I forbindelse med tilbakesending av søknad til søker for oppdatering/forbedring så har vi oppdaget at flettefeltet «InnsendtDato» oppgir dato for første innsending, og ikke dato for når den oppdaterte søknaden ble innsendt.


Datoen er tilgjengelig i historikken for prosjektet, men når dokumentet sendes til arkiv så vil datoen være for når den første søknaden ble innsendt.


Er det en flettekode for siste innsendte søknad, eller bør datoen («innsendt søknad») endres automatisk til ny dato når søknaden sendes inn på nytt igjen?

1 Comment

Din observasjon er helt korrekt og iht design. Det er mao ønsket å ivareta opprinnelig innsendelse dato fordi den vil være relevant for vurdering mot evt. søknadsfrist selv om søknad er sendt i retur.

 

Dersom vi skal endre noe her, må brukerrådet bestemme det. 

 

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar