Start et nytt emne

Flytte forenklet tilsagn og endre til søknad

Både forenklet tilsagn og søknad kan flyttes fra forvalter til ekstern søker-rolle.


Dersom det er behov for søker å legge inn ytterlig informasjon på selve søknaden kan forvalter åpne opp sak og dermed må søker sende inn sak på nytt. Men i tilfellene hvor opprinnelig sak var forenklet tilsagn skaper det noe "rot" når sak åpnes for endringer. Forklarer problemstilling:

  • forenklet tilsagn ferdig registrert og arkivert hos forvalter
  • i etterkant flyttes sak til søker-rolle for både oppfølging og videre utfylling
  • søker kan redigere "forenklet tilsagn", men i søker-rollen vil alle saker åpnes i et søknadsskjema versus forenklet tilsagn skjema
  • søker fyller ut manglende informasjon på standard søknadsskjema og sender inn saken på nytt
  • PDF av søknad med all informasjon sendes til arkiv som vanlig
  • saksbehandler åpner saken for lesing, åpnes da som forenklet tilsagn


Fordi saksbehandler åpner saken som forenkelt tilsagn vil saksbehandler ikke se feltene prosjektbeskrivelse, bakgrunn etc.


ØNSKET FUNKSJONALITET:

  • mulighet for saksbehandler/administrator å konvertere en type sak som er "Forenklet tilsagn" til å blir ordinær "Søknad"
  • ønske fremkommet under sekvens med Rogaland
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar