Start et nytt emne
Ikke Tatt

Flytte forenklet tilsagn og endre til søknad

ØNSKET FUNKSJONALITET:

  • mulighet for saksbehandler/administrator å konvertere en type sak som er "Forenklet tilsagn" til å blir ordinær "Søknad"
  • ønske fremkommet under sekvens med Rogaland


SVAR:


Både forenklet tilsagn og søknad kan flyttes fra forvalter til ekstern søker-rolle.


Dersom det er behov for søker å legge inn ytterlig informasjon på selve søknaden kan forvalter åpne opp sak og dermed må søker sende inn sak på nytt. Men i tilfellene hvor opprinnelig sak var forenklet tilsagn skaper det noe "rot" når sak åpnes for endringer. Forklarer problemstilling:

  • forenklet tilsagn ferdig registrert og arkivert hos forvalter
  • i etterkant flyttes sak til søker-rolle for både oppfølging og videre utfylling
  • søker kan redigere "forenklet tilsagn", men i søker-rollen vil alle saker åpnes i et søknadsskjema versus forenklet tilsagn skjema
  • søker fyller ut manglende informasjon på standard søknadsskjema og sender inn saken på nytt
  • PDF av søknad med all informasjon sendes til arkiv som vanlig
  • saksbehandler åpner saken for lesing, åpnes da som forenklet tilsagn


Fordi saksbehandler åpner saken som forenkelt tilsagn vil saksbehandler ikke se feltene prosjektbeskrivelse, bakgrunn etc.Logg inn eller Registrér publiser en kommentar