Start et nytt emne
Implementert

Referanse til finansieringskilde på utbetaling

 På tilsagn som er finansiert over flere rammer, blir det en liten administrativ utfordring når det mottas en anmodning om utbetaling som er uavhengig og større enn respektive finansieringer på rammene.


Dette kan løses ved at:

  1. forvalter endrer beløp på anmodning og velger korrekt finansieringskilde hvorfra utbetaling er foretatt
  2. forvalter legger inn utbetaling nr. 2 med rest beløp som skal utbetales fra finansieringskilde nr .2


Troms ønsker å eksplisitt kunne legge inn "regnskapet" for utbetaling på respektive finansieringskilder i forbindelse med behandling av anmodningen.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar