Start et nytt emne
Implementert

Ref.nummer i arkiv e-poster

 Tekster i automatisk produserte e-poster til arkiv inneholder referanse til "Ref.nummer". Dette har følgende logikk:

  • for søknad uten tilsagnsnummer vises søknadsnummer som ref.nummer
  • for tilsagn med tilsagnsnummer vises tilsagnsnummer som ref.nummer


Finnmark ønsker "Ref.nummer" skal være statisk søknadsnummer. Grei løsning kan være å eksplisitt inkludere informasjon om tilsagnsnummer i tillegg når dette er angitt.

1 Comment

06.01.2014 - Endring publisert med eksplisitt informasjon om tilsagnsnr og søknadsnummer.