Start et nytt emne

Tilpasse tekst ved oversendelse av søknad til arkiv

30.09.2020 - Ønske fra Vestland fylkeskommune


Ønsker at det skal være mulig å tilpasse en helt egen tekst (med fletting) ved oversendelse av søknad til arkiv. Både tekst og tittel/emne på e-post som sendes. Arkivering av saker blir lettere når man har en overskrift som passer bedre med det man faktisk skal ha i arkivsystemet. F.eks på en utlysning ønsker vi at alle søknader skal ha tittel "ordning" - "tittel på søknad".  Når vi skal importere e-poster over i arkivsystem blir tittelen hentet i arkivsystemet, og så må vi manuelt endre teksten til det vi vil ha (som ofte er støtteordning + tittel). 


Primærønsket er å kunne skreddarsy hele teksten på hver støtteordning dersom man ønsker det.

08.10.2020 - Møre og romsdal fylkeskommune har også meldt sin interresse for denne funksjonen


"Vi vil gjerne ha mulighet til å legge inn f.eks. organisasjonsnummer og søknadsbeløp i denne e-posten, men finner ingen løsning for dette per i dag som jeg kan se"


Fiktivt eksempel: