Start et nytt emne

Mer tydelig forskjell på "lås opp" funksjonene som finnes

Ønske om forbedring fra kommune:


Problemstilling: 

Syntes det var veldig vanskelig å vite at det fantes 2 ulike måter å låse opp en sak, uten å ha lest hjelpeteksten på forhånd. Den mest "opplagte" metoden er å klikke på "Ja" knappen slik at den viser "Nei". "Lås opp" lenken under er veldig lett å overse. Jeg tror at de aller fleste egentlig ønsker å låse opp med formell metode, men ender opp med å benytte den uformelle metoden uten å vite om det. Det burde være åpenbart at det finnes ulike måter å låse opp saken på, uten å måtte lese seg opp på det på forhånd.


Forslag til endring:

Under "lås opp" funksjonen kan det f.eks være 2 stk "JA/NEI"- verdier. "Lås opp formell metode" og "Lås opp uformell metode". Da ville det være mer naturlig å lese hjelpeteksten forstå forskjell på dem.