Start et nytt emne

"Viktig info" knapp obligatorisk å lese

Ønske fra Sandefjord komme:


Vi har skrevet en tekst i "Viktig info" som søker må lese slik at de oppgir korrekt informasjon i søknadene sine. Nå etter at vi har mottatt søknader ser vi at søkere tydelig ikke har lest denne informasjonen. Ønsker derfor at denne knappen skal være mye mer synlig, og gjerne at søker ikke kan gå videre til neste side før de har bekreftet at de har lest "viktig info"-teksen.