Start et nytt emne

Felt for fødselsnummer istedenfor org.nr

Ønske fra Møre og Romsdal fylkeskommune


Under fanen "Kontaktopplysninger" skal søker velge "Type kontakt", altså Bedrift, Organisasjon eller Person. Dersom søker velger Person som type kontakt hadde det vært fornuftig om søker istedenfor å fylle ut org.nr kunne fylle ut fødselsnummer. Er det mulig at f.eks felt for "Org.nr" automatisk blir om til "Fødselsnummer" ved registrering av Person? Eller kunne et nytt felt dukke opp automatisk?