Start et nytt emne

Ønsker fra Møre og Romsdal fylkeskommune

(1) Saksbehandler fritekst felter i Excel eksport (juni 2020)


Ønsker å kunne ta ut en Excel rapport med saksbehandler fritekst feltene "Vurdering" og "Forslag til vedtak". Problemstillinger knyttet til slik type eksport er begrensning på antall tegn som kan eksporteres i en kolonne til Excel.


Vi har i dag tilsvarende rapport til PDF hvor antall tegn ikke er en problemstilling.(2) Vise støtteordning på startside under fane til fordeling


I forbindelse med å kunne "robotisere" saksbehandling i Regionalforvaltning, ønskes ny kolonne på startsiden som illustrert under.(3) Automatisk tilordne "hovedsaksbehandler" til nye saker på en gitt støtteordning


Forslag allerede registrert, men gjentas her. 


Ønsker funksjonalitet for automatisk tilordning av "hovedsaksbehandler" på saker på en gitt støtteordning.(4) Kunne velge å kopiere personopplysninger fra profil til søknad


En av våre søkere registrerte seg med profil i går og fylte inn personalopplysninger, org.nr. osv. Da han skulle fylle inn søknaden måtte han gjøre dette igjen - altså manuelt fylle inn personalopplysninger org.nr. o.l. Er det en mulighet å legge en knapp i søknadene med "hent personopplysninger fra profil" sånn at de slipper å fylle inn den samme informasjonen flere ganger?