Start et nytt emne

"Viktig info" knapp mer synlig

Ønske fra Stjørdal kommune:


Ønsker at "Viktig info"-knapp i søknadsskjemaet skal være mer synlig. Knappen er for lite uthevet, den fanger ikke nok oppmerksomhet.