Start et nytt emne

Avkrysningsboks for samtykke

Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune:

Er det mulig å få en avkrysningsboks for samtykke for at søker tillater at vi deler deres kontaktopplysninger med mulige samarbeidspartnere?

Dette for å kunne sende dem informasjon eller videreformidle til andre samarbeidspartnere som de kan ha interesse av å samarbeide med. Vi får tidvis spørsmål fra ulike aktører om de kan sende informasjon til alle som mottar f.eks. driftstilskudd fra MR Fylke.

Dette var noe vi kunne gjøre tidligere, men pga. GDPR trenger vi en samtykkeboks til å gjøre dette nå.