Start et nytt emne

Prioritering på søknad

Ønske fra søker:


For søkere som skal sende flere søknader til èn støtteordning (f.eks støtteordning for bredbåndstilskudd) hadde det vært et ønske å kunne markere noen søknader med høy prioritering, og noen med lavere prioritering. Kanskje noe forvalter kan aktivere på den aktuelle støtteordning?