Start et nytt emne

Diverse ønsker i søker-rollen

Ønsker fra søker om ulike forbedringer


Mer synlig navn på støtteordning og forvalter på søknad

Søker skulle verifisere for forvalter at de hadde søkt på korrekt støtteordning. Fra startsiden kan man se "Søknader under behandling/utfylling", men der står kun navn på søknad, ikke navn på støtteordning og forvalter. Når man så velger å redigere søknaden burde det stå helt nederst på skjemaet navn på forvalter og navn på støtteordning. Navn på skjema er ikke like viktig. For nye eller lite datakyndige brukere er det ikke tydelig eller intuativt å skulle klikke på "søknader" fanen for å finne ut hvilken støtteordning man har søkt på.


Felt for tilleggsinformasjon

Ofte er det viktig for søker å ha mulighet til oppgi generell ekstra-informasjon til forvalter ang. prosjektet. Et slikt felt kunne f.eks vært plassert helt til slutt i skjemaet i "vedlegg"-fanen.