Start et nytt emne

11.08.2020 Finansieringsrapport og "stikkord" på sak

(1)  Finansieringsrapport

Muligheten for å få inn finansieringsrapport i utbetalingsanmodningen (for å slippe det ekstra «sluttrekneskapsskjemaet».


Se også nyhet: http://support.regionalforvaltning.no/support/discussions/topics/4000339573


(2) Stikkord for tema

Ønskelig med et felt som heter «stikkord for tema i søknad» under saksbehandling. Og at feltet er med i export eksport filen som heter detaljert info. Stikkordene kunne eksempelvis vært berekraft, havbruk, kompetanse. Når saksbehandlere har lest søknaden, sitter det ferskt i minne hva som er essensen i søknaden, og saksbehandler burde da enkelt kunne «tagge» søknad med ett eller flere tema. F.eks under fanen saksbehandler, mellom vurdering og forslag til vedtak. En mulighet kan jo være å la det være opp til forvalter å aktivere en slik funksjon. Eller man kan legge det på alle ordninger. I prinsippet vil man kunne lage ordsky for alt man gir støtte til. Det ville vært en veldig nyttig funksjon til de som jobber med statistikk, samtidig vil det kunne på en visuell kraftig måte kunne vise hvilke områder fylkeskommunen gir støtte til. Kanskje dette kan sees i sammenheng med visualiseringen man allerede jobber med.