Start et nytt emne

17.08.2020 - Uttrekk av data fra Regionalforvaltning i sanntid

Forslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune:


"Jeg får ofte henvendelser fra mine kolleger om å lage oversikter over RF som viser status. I den forbindelse vil det ha vært til stor nytte om det var mulig å hente ut dataene fra RF i sanntid via et API eller lignende. Det ville vært en betydelig effektivisering av arbeidet og bidratt til at mine kolleger hadde en fortløpende oversikt i sanntid. Håper dere forstår utfordringen og ser mulighetene ved dette."