Start et nytt emne

Inkludere "vurdering" i excelrapport

Ønske fra Møre og romsdal fylkeskommune:


Er det mulighet for å legge til "vurdering" og "forslag til vedtak" felt i excel ark? Per i dag er disse feltene kun tilgjengelig i PDF-format. Det beste hadde vært om alle feltene var inkludert i Excel-rapporten, ettersom man kan bruke den som utgangspunkt for videre bearbeiding før man ev. konverterer/eksporterer denne til ønsket format selv senere


Svar fra support: 


Rent teknisk er det mulig å eksportere "Vurdering" og "Forslag til vedtak" til Excel ark, men det er noen begrensninger her. Bibliotekene vi benytter for eksport til Excel er basert på tekst filer og vi kan dermed ikke formatere for bedre visning i Excel. Dette betyr at i Excel vil feltene mangle evt. innlagt linjeskift og visning vil være komprimert ved åpning av regneark. Vi legger inn forslaget på listen over ønsket forbedringer og dermed blir det tatt opp på neste brukerrådsmøte.