Start et nytt emne

Automatisk tildeling av saksbehandler

Ønske fra Møre og Romsdal fylkeskommune


Ønsker mulighet for å registrere saksbehandler på støtteordning, slik at alle søknadene automatisk blir registrert på denne saksbehandleren, og vi slipper manuelt å fordele hver enkelt søknad til saksbehandler. Kulturavdelinga i Møre og Romsdal har mange forskjellige støtteordninger. På flere av dem er det bare én saksbehandler. Dersom vi hadde funksjonaliteten med å kunne tilordne saksbehandler til støtteordning, hadde vi spart mye tid. Vi er opptatt at effektiv saksbehandling, og ser på alle muligheter til å kunne rasjonalisere manuelle operasjoner.