Start et nytt emne

Alle saksvurderinger i ett dokument

Ønske fra RIP Oslo Akershus


Ønsker mulighet for å ta ut et dokument (filtrert på støtteordning) som samler alle saksvurderinger i ett word-dokument, istedenfor å laste ned vurderinger èn og èn. Dette ville vært nyttig når man skal ta en helvurdering av saker på en enkelt støtteordning.