Start et nytt emne

Sende felles e-post til alle som ikke har sendt inn søknad på støtteordning

Ønsket fra Trøndelag fylkeskommune:


Mulighet for å sende en felles e-post til alle som har opprettet en søknad på en gitt støtteordning, men ikke sendt den inn.


Dette er veldig aktuelt på støtteordninger med søknadsfrist, da det ofte blir sendt inn søknader etter søknadsfristen, da Send inn-knappen er aktiv også etter at søknadsfristen har gått ut. Ved å kunne sende en felles melding via RF13.50 til alle med uinnsendte søknader på en gitt støtteordning, vil det lette oppfølgingen av ordningen og sikre at man får inn flest mulig søknader innen fristen.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar