Start et nytt emne
Implementert

Tilpasse tekst i automatisk varsel

Forslag fra Merkur-programmet:


Når det gjelder automatiske varsel om akseptfrist og om sluttrapportering, hadde det vært fint om forvaltar kunne tilpasse teksten, og legge inn lenke til nettside med mer info, rutiner, osv. I tillegg kunne det (for arkivet hos KDU sin interesse) være aktuelt å knytte opp post-teksten bak saksnummeret; t.d. saksnummer 2018-184 Inv i teksten i varselet, slik vi har stilt det inn på støtteordningene.


=> Mulig å velge under "Instillinger forvalter" hvilket nummer som skal være "Referansenummer".