Start et nytt emne

Søker svarer på spørsmål om FNs bærekraftsmål under utfylling av søknad

Ønske fra forvalter


Det er ønskelig at prosjektsøker kan legge inn hvilken av FNs bærekraftsmål prosjektet treffer i søknad, på lik linje med nasjonale mål, slik at det kommer tydelig frem for søker at dette er et kriterie og at de også skal rapportere på dette i ettertid (slik som funksjonen er satt opp per i dag). Er det mulig å legge inn en slik funksjon på en støtteordning? Slik det er nå, at man må aktivere FNs bærekraftsmål etter søknad er kommet inn, syns vi ikke virker helt logisk.


Kunne det vært aktuelt å legge inn en fane hvor søker kan huke av for FNs bærekraftmål ved siden av fanen "nasjonale mål", slik at søker huker av for FNs bærekraftsmål i begynnelsen og i tillegg rapporterer på det i ettertid? Et valg kan være at FNs bærekraftsmål ikke gjelder for denne søknaden, og derfor huker man heller ikke av for at søker på rapportere på FNs bærekraftsmål i ettertid.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar