14.06.2019 ENDRING: Tilpasninger for Nordland fylkeskommune

Vi har publisert følgende endringer 14.06.2019:


Grunnet tilbakemelding på endringer publisert den 12.06.2019 med visning av 2 saldo kolonner under "Ramme/regnskap", har vi lagt inn parameter på denne funksjonalitet. 

  • Som standard vil visning av 2 saldo kolonner pr. ramme være AVSLÅTT.
  • Administrator kan SLÅ PÅ visning av 2 saldo kolonner pr. ramme under "Innstillinger forvalter" som illustrert under.

Vi har publisert følgende endringer 12.06.2019:

  • visning av akkumulert saldo for hele rammen under "Ramme/Regnskap"
  • visning av ny saldokolonne under "Ramme/Regnskap", ny saldo for differansen mellom kolonnene  [Saldo] - [Avsatt]
  • forbedret funksjonalitet knyttet til rollen "Ekstern forvalter" slik at den kan anvendes av andre fylker enn Nordland


Detaljert beskrivelse


Ramme/regnskap


I dialog med Nordland fylkeskommune har vi utført noen endringer knyttet til forbedret regnskap. Noen av disse forbedringene er publisert for alle. Dette gjelder de to første punktene ovenfor som illustrert under.Rollen "Ekstern forvalter"


Rollen "Ekstern forvalter" ble utviklet og skreddersydd for Nordland fylkeskommune tilbake i 2014. Den benyttes i dag av de nordligste fylkene. 


Hensikten med denne rollen er som illustrert under:

  • gi eksterne personer saksbehandler tilgang til saker tilknyttet spesifikke støtteordninger
  • redusere innsyn og funksjonalitet utover det minimale de trenger for å utføre saksbehandling


 


Vi har nå implementert et par forbedringer tilknyttet denne rollen som kort forklart under:

  • "Ekstern forvalter" vil nå kun se rammer (under Ramme/regnskap) avkrysset som "Finansiering" på aktuelle støtteordninger
  • under saksbehandling og fane "Fin.kilde" vil "Ekstern forvalter" bare kunne velge rammer avkrysset (tilsvarende punkt ovenfor)


Med disse endringer vil "Ekstern forvalter" få et mer relevant innhold og valg på rammer/budsjettområder. Samtidig vil "Ekstern forvalter" ikke få innsyn på andre rammer enn de som er avkrysset på støtteordningen.