Start et nytt emne
Ikke Tatt

Flytting av sak

Forvalter var ikke klar over at de kunne flytte innsendte saker til eksterne søker-rolle og syntes at denne funksjonen burde mer synlig og enklere å finne. Man kunne f.eks hatt funksjonen "Flytt sak til ekstern bruker" under hamburgermenyen i søknad- og tilsagnsregister.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar