Start et nytt emne
Ikke Tatt

Sende inn flere versjoner av søknad

Forslag fra søker:


Ønsker mulighet for å sende inn ulike versjoner av søknader flere ganger før søknadsfristen (hvis man oppdager at man bør lage endringer etter innsending). Dette kan bidra til enklere dialog mellom forvaltere og søkere.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar