Start et nytt emne
Ikke Tatt

Innføre merknad på utbetalingsanmodning

Ønske fra Finnmark fylkeskommune:


Det hender vi mottar utbetalingsanmodning som har mangler (mangler revisorgodkjent regnskap, sluttrapport m.m.) Da er det fint å kunne legge inn merknad på saken om at vi har etterspurt mangler og at vi avventer med utbetaling.


Denne merknaden vises kun på "Søknads- og tilsagnsregisteret". Vil det være mulig å få fram denne merknaden også på "Utbetalingsregisteret". Hvis det ligger mange utbetalingsanmodninger her, vil vi da straks kunne se hvorfor noen ikke er utbetalt.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar