Start et nytt emne

Legg til fane på utbetalingsanmodning for finansieringsrapport

Ønske fra Hordaland fylkeskommune


Probelmstilling:


Er det mulig å legge inn et ekstra felt/fane for f.eks finansieringsrapport i utbetalingsanmodning? Jeg har fått spørsmål om dette fra saksbehandlerne på Næring da tilsagnsmottakerne synes det er tungvint å måtte levere finansieringsrapporten skriftlig, når kostnadsrapporten er elektronisk.


Forslag til endring:


Hvis finansieringsrapport hadde vært med i utbetalingsanmodningen hadde man sluppet dette ekstra skjemaet, da all informasjon hadde vært på ett sted. Se under for fiktivt eksempel på sluttregnskapsskjema:Logg inn eller Registrér publiser en kommentar