Start et nytt emne
Ikke Tatt

Nedlasting av mange vedlegg

Problemstilling og ønske fra bruker i Hedmark fylkeskommune. Han skal laste ned alle vedlegg på svært mange saker og syntes det er tungt å manuelt laste ned 1 vedlegg om gangen via vedleggsliste på sakene. Han lurer på om det finnes en kjappere måte å laste ned vedlegg på?


Han har følgende forslag/ønsker:

  1. Ønsker at det skal være mulig å hake av alle vedlegg og laste ned alle på én gang
  2. Enda bedre om det hadde vært mulig å hake av aktuelle søknader i søknad- og tilsagnsregister og laste ned alle vedlegg på valgte søknader