Start et nytt emne
Implementert

Kan søknader som sendes til forskjellige støtteordninger også sendes til forskjellige postmottak?

Ønske fra Trøndelag fylkeskommune


Vi har et regionråd der det skal være 3-4 støtteordninger for 3-4 interkommunale næringsfond. Det kan være ønskelig at hver støtteordning (dvs hvert interkommunale næringsfond) skal få sine søknader sendt per e-post til sitt saks-/arkivsystem. I dag kan vi bare legge inn Arkivfunksjonalitet ett sted, og dette gjelder for alle støtteordninger under forvaltere. Vi kan legge inn flere e-postadresser her, men det vil medføre at alle søknader som sendes inn uavhengig av støtteordning sendes til alle disse e-postadressene.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar