Start et nytt emne

Åpent for flere personer å jobbe på samme søknad (søker-rolle)

Ønske fra søker (Høgskogen i Østfold):


Det hender at flere personer ønsker å samarbeide om å fylle ut søknader, f.eks at regnskapsansvarlig vil ha tilgang til å fylle ut kostnad- og finansieringsplan. Da er det ikke alltid praktisk å dele privat påloggingsinformasjon med andre. Ønsker at det skal være mulig for flere personer i en søker-rollen til å jobbe på samme søknad. Har forståelse for at det kan oppstå krøll dersom flere personer jobber på en søknad samtidig, men hadde det vært mulig å kunne "overrekke" søknaden til en annen bruker etter at delvis utfylling er fullført? F.eks; når en person er ferdig med å fylle inn aktuell informsajon så kan de velge å endre "prosjektadmin" til person nr. 2 i den samme søker-rollen, slik at person nr.2 kan fullføre søknaden og sende inn.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar