Start et nytt emne

Kolonne "Utbetalt" under Ramme/regnskap

Forslag fra Hordaland Fylkeskommune


Ønsker å ha en egen kolonne for «utbetalt» under fanen Ramme/regnskap (saldo budsjettområde), f.eks bak kolonnen «Avsatt». Da hadde man hatt oversikten over både «sum ramme – tilskudd» og «sum ramme – utbetalinger» i samme oversikt. Det hadde vært greit å vite hvor mye tilskudd som ikke er utbetalt for å kunne sammenlikne RF med bankkonto/fond. Det går an å få ut rapporter på excel og lage pivottabeller som gir denne oversikten, men dette kan være litt tungvint.


2 personer liker denne ideen
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar