Start et nytt emne
Ikke Tatt

Fanen "Utbetalinger" tilgjengelig for Ekstern forvalter

Ønske fra Finnmark fylkeskommune


Ønsker at hovedfanen "Utbetalinger" skal være tilgjengelig for Ekstern forvalter, slik at de kan se en oversikt over alle nye innsendte utbetalingsanmodninger.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar