Start et nytt emne

Periodiserte regnskapsrapporter

Går  det an å hente ut lister på eit fond tilbake i tid der det viser  alle tilskot som ikkje er utbetalt pr. den datoen? f.eks pr 31.12.16 så  vil eg vite kor mykje tilskot som ikkje er utbetalt, og på denne måten  kunne samanlikne RF med banken.