Start et nytt emne
Ikke Tatt

Publisere innlagt informasjon offentlig

Jeg  arbeider som EU-rådgiver og ønsker å tilgjengeliggjøre informasjon fra virkemiddelapparatet på en enklere måte for innbyggere, næringsliv og organisasjoner i kommunen.


EU er veldig gode på utlegg og deling av  informasjon frå sine nettsider og du kan hente ut topic call og deadlines på en svært god måte.


Spørsmålet er da; kan denne informasjonen gjøre tilgjengelig på samme måte fra deres sider?