Start et nytt emne
Ikke Tatt

Søker blir varslet når søknad låses opp for redigering

Forslag fra Eid kommune:


E-post blir automatisk sendt til søker når forvalter låser opp søknad via formell metode, isdtedenfor at forvalter må sende e-post manuelt.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar