Start et nytt emne
Ikke Tatt

Flytte søknader og tilsagn mellom ulike forvalter-roller

Problemstilling fra Eid kommune:


Det hender at kommuner som har stiftet et næringssamarbeid blir avviklet. Store mengder med aktive saker som ligger på felles forvalter-rollen deles i praksis opp mellom deltakerkommunene for videre oppfølgning. I systemet i dag er det ikke mulig å flytte saker mellom forvalter-roller. Søkere kan kopiere søknader og sende disse inn på nytt til de aktuelle kommunene, men denne rutinen er tungvind og uønsket å utføre med store mengder saker. Løsning i dag er derfor at deltakerkommunene fortsetter å benytter felles forvalter-rollen for å følge opp de aktuelle sakene. Dette fører til rot og forvirring for de forskjellige kommunene som må benytte den gamle forvalter-rollen.Forslag:

Hadde det vært mulig å åpne for flytting av saker mellom ulike forvalter-roller?

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar