14.11.2017 - BUGFIKS: Feil tekst på kulturskjema Sogn- og fjordane

Vi ble den 14.11.2017 kl.13:16 gjort oppmerksom på en feil på skjema "Forenklet søknadsskjema for kultur Sogn og fjordane". Vi har beskrevet feil og rettelse på illustrasjon under. 


Feil er nå rettet og ble publisert i produksjon kl.19:00 samme dag.


Feil har nødvendigvis ikke hindret søker i å fylle ut søknad og sende den inn. Men feilinformasjonen på side 1 har selvfølgelig bidratt til usikkerhet.


Feilen har vært i systemet fra og med fredag den 10.11.2017 til tirsdag den 14.11.2017 kl.19:00.


Vi beklager ulemper dette har medført.


image