Start et nytt emne
Ikke Tatt

Gi administrator mulighet for å laste opp vedlegg på innsendt søknad

 

Er det muleg at du kan opne opp for at administrator-brukarar kan få tilgang til å laste opp fil-vedlegg knytt tilsøknader, slik vi kan gjere på utbetalingsoppmodingar? Og at det eventuelt er loggført ved at det t.d. står «Søknad admin» eller noko slikt i konteksten? Det kan gjerne ligge i menyvalet «Annet» -  ikkje endre innsendt søknad men «Laste opp vedlegg».

 
Då kan vi i større grad sikre at viktig informasjon, t.d. e-postar og vedlegg til desse, blir knytta til den aktuelle søknaden slik at alle sakshandsamarane på denne saka har tilgang til samme informasjon