15.06.2017 - ENDRINGER: Utkantbutikker Nordland

Følgende endringer publisert:

  • korrigering av minstebeløp som nå er 20.000
  • tilpasset visning på startside til prosjekt for søknadsskjemaene, dette er også forbedret for Merkur-programmet 2017 skjemane

    image

Følgende endringer publisert 13.06.2017:

  • Skjema "Utkantbutikker Nordland" er publisert og tilgjengelig for Nordland fylkeskommune.
  • "Utkantbutikker Nordland" er basert på Merkur-programmet sine 2017 skjema for investeringsstøtte, støtte til drivstoffanlegg, utviklingsstøtte og driftsstøtte.
  • Alle lede- og hjelpetekster er er oversatt til bokmål.
  • Det er foretatt noen tilpasninger på skjema i forhold til Merkur-programmet sine skjemaer.