08.06.2017 ENDRINGER: Søknadsskjema INTERREG Nord og Merkur Nordland

Følgende endringer er publisert:

 • Mindre justering på søknadsskjema INTERREG NORD. Nytt felt for innlegging av "Kontaktperson" på "Norsk prosjekteier". System dokumentmal også oppdatert.

  image

  image • Nye flettefelter for standardiserte samarbeidspartnere

  image


  (1) Samlefelt med tilsvarende presentasjon i Word: SamarbeidspartnerAvkrysset
  (2) Enkeltfelt for respektive valg:
  (i) SamarbeidspartnerSFINAvkrysset,
  (ii) SamarbeidspartnerPNAvkrysset,
  (iii) SamarbeidspartnerFOUAvkrysset,
  (iv) SamarbeidspartnerKFAvkrysset,
  (v) SamarbeidspartnerIIOvkrysset,
  (vi) SamarbeidspartnerUAAvkrysset,
  (vii) SamarbeidspartnerAndreAvkrysset

  Bildet under illustrerer resultat på bruk av flettefeltene i Word:

  image