03.05.2017 - Driftsproblemer med mailserver

Om kvelden den 02.05.2017 ble programvare benyttet som mailserver oppgradert. Dette medførte driftsproblemer den 03.05.2017 relatert til programvare og DNS håndtering.


I løpet av dagen ble det jobbet med å nedgradere programvare til fungerende versjon. Denne prosess har bidratt til driftsforstyrrelser i mindre perioder.


DNS problematikk ble løst med å benytte Google sine DNS servere istedet for vår lokale ISP sine DNS servere.


Konsekvenser av driftsproblemene kan ha vært manglende levering av e-poster til arkiv ved:

  1. innsendelse av ny søknad
  2. innsendelse av anmodning om utbetaling


Vi ber forvaltere som benytter automatisk overføring til arkiv via e-post om å ta en ekstra kontroll på innsendte søknader og anmodninger den 03.05.2017. Sjekk opp mot sak-/arkivsystem at disse er mottatt.


image