06.04.2017 - ENDRINGER: Forbedret spørring tilskuddsliste

Følgende endringer er publisert i systemet:

  • Spørring benyttet for eksport til Excel fra tilsagnsregister i forvalter-rollen er forbedret. I enkelte tilfeller med kombinasjon av utvalg på ulike felter, tok spørring for lang tid og "timeout" exception ble vist tilsvarende som under. Problem var kort og godt at spørring tok for lang tid. Dette er nå rettet og tilsvarende spørring vil nå utføres i løpet av 5 sekunder.

    image

    Konkret gjaldt problem ovenfor Excel rapporten "Tilskuddsliste" med utvalg på (1) Akseptdato registrert og (2) en spesifikk støtteordning.