Start et nytt emne
Ikke Tatt

Link direkte til søknadsskjema

Forslag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune:


Vil legge inn en link på forvalters/kommunens egen hjemmeside som tar søker direkte til søknadsskjema for den aktuelle ordning i den aktuelle forvalter. Linken fører direkte til siden «legg til søknad» uten at søker må logge seg inn. Fylket og støtteordningen vil allerede være fylt inn, og det eneste søker må skrive er tittel på søknaden.  Søkeren logger inn med brukernavn og passord til slutt når søknaden har blitt sendt inn.  


Denne metoden er «netthandel» metoden.  Det vil si at man velger produkt først. Når man kjøper og betaler skriver man informasjon om kjøper; navn, adresse, kortinformasjon, osv.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar