17.03.2017 - Uønsket driftsavbrudd grunnet DDoS angrep

I morgentimene den 17.03.2017 mellom 8 og 9 har det vært driftsavbrudd og tekniske problemer med tilgang til regionalforvaltning.no. Servere synes å være oppe igjen ca 09:10.


Fra vår underleverandør har vi nå mottatt rimelig detaljert informasjon om hendelse som er som følger:

  • DDoS angrepet ble utført mot 1 stk IP adresse tilhørende en annen kunde hos underleverandør
  • Størrelse på angrepet var ca 40GBits og som dermed blokkerte nettverksinfrastrukturen til underleverandør
  • Underleverandør startet umiddelbart arbeidet med å blokkere angrepet ved å fjerne den ene IP adressen som var under angrep fra nettverket og dermed stoppet angrepet etter en viss tid
  • I løpet av en periode på 1 - 2 timer ble nettverket igjen stabilt og tilbake i normal modus


Det er viktig å presisere at denne type angrep normalt ikke er en trussel mot integriteten i våre systemer og databaser. Hensikten med denne type angrep er å midlertidig ta ned et websystem.


I følge vår underleverandør er det 4 år siden forrige gang de opplevde et tilsvarende DDoS angrep. Trolig er dette et type angrep som blir utført av datakyndig ungdom fra "gutterommet".


Kristian Hyllestad

Support Regionalforvaltning.no